توضیحات رسمی را مطالعه کنید

البته برای آمادگی آزمون DELE برای به دست آوردن در اسپانیا

را در سطح خود از رسمی اسپانیایی، آماده شدن برای گواهی DELE رسمی، داده شده توسط موسسه سروانتس. این یک عنوان است که شما در هر دو شغل دانشگاهی و حرفه ای خود را در راه شما هرگز نمی توانست تصور کمک خواهد کرد! ما به شما تضمین نتایج عالی. بیش از 95٪ از دانش آموزان ما گذشت امتحان!

Enforex

دیپلم اسپانیایی به عنوان زبان خارجی (DELE) عناوین رسمی، که اعتبار مدرک یکی از تسلط در زبان اسپانیایی هستند. این است که توسط موسسه سروانتس به نام وزارت آموزش و پرورش، سیاست اجتماعی، ورزشی و اسپانیا آورده شده است:

  • اسپانیایی A1 سطح دیپلم. دستیابی به موفقیت
  • اسپانیایی A2 سطح دیپلم. Waystage
  • اسپانیایی سطح دیپلم B1. آستانه
  • اسپانیایی سطح دیپلم B2. برتری
  • اسپانیایی C1 سطح دیپلم. مهارت عملیاتی موثر
  • اسپانیایی C2 سطح دیپلم. تسلط

در دوره های آموزشی ما، دانش آموزان در فعالیت های لازم برای به دست آوردن دانش و مهارت (هر دو تفسیری و رسا) خواستار شده توسط امتحان کنند. ما با استفاده از مواد است که به طور خاص برای آمادگی آزمون DELE ویرایش و استفاده از تمام منابع مکمل های لازم برای حل و فصل تمام سوالات بتن که در طول دوره بوجود می آیند کمک آموزش. ما قادر به ارائه دانش آموز یک آرایه گسترده ای از شرایط ارتباطی در چارچوب فرهنگی واقعی از زبان.

تاریخ آغاز:

دوره های آمادگی DELE در دو جلسه در هفته است که شروع آوریل 4، 9، 4 جولای ارائه، 10 اکتبر و 14 نوامبر، و همچنین چهار جلسه در هفته است که شروع مارس 21، 25 آوریل، 20 ژوئن، 26 سپتامبر و 31 اکتبر.

تعدادی از درس

این دوره اسپانیایی شامل 20 درس در هفته.

مقصد در دسترس

بارسلونا، گرانادا، مادرید، سالامانکا، سویا و والنسیا: دوره DELE ما در دسترس در مقصدهای زیر است.

برنامه آموزش در:
اسپانیایی

مشاهده 4 برنامه دیگر ارائه شده توسط Enforex »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
زمان ثبت نام باز است
Duration
2 - 4 
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا