DJ HND و تولید موسیقی الکترونیک

dBs Music UK

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

DJ HND و تولید موسیقی الکترونیک

dBs Music UK

متخصصان صنعت موسیقی در آینده طیف وسیعی از مهارت های خلاق و شخصی ضروری نیاز به موفقیت است. جاه طلبی بی رحم، درایو، مهارت های ارتباطی قوی، چشم انداز کارآفرینی همراه با استعداد های خام باعث می شود موسیقی در حال توسعه حرفه ای چشم انداز نیرومند است. همانطور که با تمام دوره های موسیقی دربیمارستان ما شما کمک کند شناسایی و توسعه این مواد ضروری به طوری که شما می توانید به اهداف خود دست یابد. بنابراین اگر شما به دنبال تبدیل شدن به یک برش لبه موسیقی الکترونیک ساز و یا DJ که نه تنها به دنبال ارسال نامه و تولید موسیقی به یک استاندارد رهاشدنی بلکه به مرزهای تولید موسیقی الکترونیک مدرن و عملکرد پس از این دوره برای شما. اجرا در همکاری با کالج کورنوال، این مدرک از طریق دانشگاه پلیموت تعلق می گیرد.

افراد تحت پوشش

  • سنتز و جوی پیشرفته و نمونه گیری
  • ترکیب موسیقی الکترونیک
  • موسیقی الکترونیک تکنیک های تولید
  • صوتی تسلط
  • اجرای زنده الکترونیکی و
  • مدیریت رویدادها
  • سیستم صوتی تنظیمات و عملیات

دست به دست در

در این دوره به شما خواهد آموخت و کارشناسی ارشد نرم افزار Ableton به مانند، منطق، ابزارهای نرم افزار و عقل است. شما دست خود را بر روی بهترین و آخرین چرخ دنده صنعت و ... از جمله هل Abletons و.

محیط زیست دوستانه

مانند تمام نقاط DBS، شما دانشگاه کرن ما یک مکان فوق العاده دوستانه به پیدا کنید. کارکنان و دانشجویان هم همیشه در دست برای کمک به. ما همچنین بارهای از رویدادهای ... از جمله سخنرانی مهمان از پیشرو DJ و موسیقی الکترونیک تولید را اجرا کنید.

شرایط ورود

این دوره برای دانش آموز فوق العاده متمرکز و بلند پروازانه که می خواهد برای ورود به صنعت در بالاترین سطح. حداقل مورد نیاز برای ورود به متقاضیان با سطح / AS سطح / BTEC 120 UCAS امتیاز به علاوه حداقل 4 دیپلم در رتبه C یا بالاتر از جمله ریاضی و انگلیسی است. دیگر مدارک مشابه ممکن است به صورت فردی در نظر گرفته.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
آگوست 2019
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
15,000 GBP
Locations
بریتانیا - Bristol, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Plymouth, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Pool, England
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
آگوست 2019
بریتانیا - Bristol, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Plymouth, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
سپتامبر 2019
بریتانیا - Bristol, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Pool, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات