دوره های زبان انگلیسی دوره های آمادگی جسمانی هستند که در آن دانش آموزان دوره های قبل از برنامه های حرفه ای حرفه ای در این کالج را تکمیل می کنند. دوره های کارآموزی انگلیسی بر توسعه مهارت های ارتباطی و جستجوی شغلی لازم برای اشتغال در زمینه مراقبت های بهداشتی در ایالات متحده تمرکز می کنند. موضوعات شامل حرفه های بهداشتی در ایالات متحده، Pathways شغلی، ارتباط با بیماران و همکاران، سیستم های مراقبت بهداشتی، مسائل مربوط به سلامت حیاتی و مهارت های ارتباطی میان فرهنگی است.

این شرکت کننده مهارتهای صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن را تمرین خواهد کرد. ما از فعالیت های مبتنی بر شرایط درمانی روزمره، قرائت مربوط به مراقبت های بهداشتی و مطالعات موردی از حرفه های مختلف سلامت استفاده خواهیم کرد. رویکرد ارتباطی دوره ها بر اساس یک جفت فرد و کار و پروژه های گروهی است. هر کلاس جلسه شامل حل مسائل و فعالیت های تفکر انتقادی است که در آن شما هم به صورت جداگانه و هم با همکاران همکاری خواهید کرد.


اهداف

حرفه ای انگلیسی یک مطالعه 40 هفته ای است که از چندین دوره به زبان انگلیسی برای متخصصین سلامت تشکیل شده است.

این شرکت کننده پیشرفت به سوی هدف کلی حرفه ای انگلیسی خواهد کرد. در پایان این مطالعه 40 هفته ای، شرکت کننده مهارت های ارتباطی در زبان انگلیسی را بهبود می بخشد بر اساس توانایی های افزایش یافته

  • از استراتژی ها و مهارت ها برای پیگیری اهداف شغلی در مراقبت های بهداشتی و انتخاب انتخاب حرفه ای استفاده کنید.
  • به طور موثر و مناسب با بیماران و خانواده ها در تنظیمات سلامت ارتباط برقرار کنید.
  • به طور موثر و مناسب با دیگر متخصصان مراقبت های بهداشتی در تنظیمات سلامت ارتباط برقرار کنید.
  • درک سیستم ها، الزامات و مسائل مربوط به مراقبت های بهداشتی در ایالات متحده و کالیفرنیا.
  • درک اینکه چگونه اعتقادات، سنت ها و رفتارهای متقابل فرهنگی ارتباطات روزمره را در مراقبت های بهداشتی در پی دارد.
  • استفاده از استراتژی ها و مهارت ها برای بررسی پیشرفت حرفه ای خود را فراتر از برنامه فعلی.


پيش نياز

دبیرستان / کالج / دانشگاه دیپلم یا رونوشت.

ATI College تحت قانون فدرال مجاز است تا دانشجویان بیگانه غیر مهاجر را اداره کند.


برنامه ی کلاسی

کلاس ها در پردیس لوس آنجلس یا نوروالک ارائه می شوند.

طول برنامه: 40 هفته.

کلاس های روز: 8:30 صبح تا 3:00 بعد از ظهر از دوشنبه تا جمعه.

کلاسهای شبانه: از 5:30 تا 10:30 بعد از ظهر دوشنبه تا پنجشنبه.

تاریخ شروع 2018-2019

تمام وقت
برنامه آموزش در:
  • انگلیسی
این دوره واقع در پردیس
Duration
40 
تمام وقت
Price
4,800 USD
هزینه تحصیل: 4800 دلار. هزینه های دیگر اعمال می شود.
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
End Date
دسامبر 11, 2019
آخرین مهلت تقاضا
End Date
مارس 3, 2020
آخرین مهلت تقاضا
End Date
نوامبر 30, 2019
آخرین مهلت تقاضا
End Date
ژانویه 22, 2020
آخرین مهلت تقاضا
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
نوامبر 30, 2019
آخرین مهلت تقاضا
End Date
دسامبر 11, 2019
آخرین مهلت تقاضا
End Date
ژانویه 22, 2020
آخرین مهلت تقاضا
End Date
مارس 3, 2020