علوم کامپیوتر تجربی

exMedia

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

علوم کامپیوتر تجربی

exMedia

دانش کامپیوتر تجربی در KHM در مورد نیازهای اساسی و امکانات روش های طراحی و تولید امروز می پرسد.

به طور خاص، نقش فرآیندهای اطلاعاتی و تعامل آنها با فرآیندهای مواد مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع اطلاعات و الگوریتم ها به نظر می رسد، چگونه آنها تولید، ارتباط داده، پردازش شده و یکپارچه در فرایند برنامه ریزی و تولید هستند؟ چگونه دلیلی و ادراک انسانی با مواد فیزیکی ارتباط برقرار می کنند و چگونه با فرآیندهای نیمه شناختی در میان می گذارند؟

به طور خلاصه، چگونه آنها دلايل و مصنوعي را وضع مي کنند و نقش نمايندگي ها چه نقشي دارند؟ واقعیت این است که تا کنون هیچ علمی کلی از مصنوعاتی که فراتر از سوالات ساختگی است، یعنی "دانش"، فراتر از یک علت اصلی است که جامعه ما هرگز از لحاظ فنی به لحاظ فکری تسلط نداشت. بدین ترتیب تکنیک "چگونگی" که در مرکز تفکر و رویکرد ما تجربی نیست، نیست، بلکه ملاحظات در مورد شرایط امکان تولید و پرسش مطرح می شود که کدام اقدامات ما می خواهیم در ابتدا از تکنولوژی های تولیدی ما استفاده کنیم؟

دسترسی به این مجموعه سوالات اساسا تجربی است. با کمک آثار هنری، ساختارهای کوچک و تاسیسات فرایند گرا، زمینه فعالیت های شاعرانه هنری، عملا مورد بررسی و انتقاد قرار گرفته است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • آلمانی


آخرین به روز رسانی June 14, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
اکتبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
آلمان - Cologne, North Rhine-Westphalia
تاریخ شروع : اکتبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
اکتبر 2019
آلمان - Cologne, North Rhine-Westphalia
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات