بنیاد در هنر

Brickfields Asia College

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

بنیاد در هنر

Brickfields Asia College

هدف از برنامه بنیاد هنر این است که دانش آموزان را با کيفيت پيش دانشگاهی با کيفيت بالا در اختيار دانش آموزان قرار دهد تا دانش و درک کامل از محدوده وسیعی از آنها را فراهم سازد.

علاوه بر برنامه درسی طراحی شده، بنیاد هنر همچنین فرصتی برای دانش آموزان برای کسب دانش تجربی فراهم خواهد کرد.

زمینه هایی مانند تفکر انتقادی، مدیریت زمان

این مهارت ها توانایی های دانش آموزان را از طریق یک رویکرد سرگرم کننده، رو به روتر و جامع تر به زندگی و یادگیری کمک می کند.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی


آخرین به روز رسانی June 13, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
3,995 USD
Locations
مالزی - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
مالزی - Petaling Jaya, Selangor
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
مالزی - Shah Alam, Selangor
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
ژانویه 2019
مالزی - Shah Alam, Selangor
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
مالزی - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
مالزی - Petaling Jaya, Selangor
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات