توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه جامع موفقیت آمیز دانشجویان کارشناسی ارشد (GSSP) برابر اول سال تحصیلی کارشناسی است. GSSP متشکل از دوره های اعتباربخشی است و یک پل علمی و فرهنگی را از تجربه تحصیلات دبیرستانی خود برای تحصیل در دانشگاه آیداهو فراهم می کند.

هنگامی که شما با موفقیت GSSP را تکمیل می کنید، به طور مستقیم به دوره دوم تحصیل در مقطع کارشناسی خود در دانشگاه آیداهو حرکت خواهید کرد.

مزایای برنامه:

 • دانشجوی دانشگاه آیداهو از روز اول
 • بدون SAT یا ACT مورد نیاز برای پذیرش
 • دریافت مدرک تحصیلی به درجه خود را در UI دریافت کنید
 • اندازه کلاس های کوچک و پشتیبانی دانشجویی اضافی ارائه شده است

اطلاعات برنامه

الزامات پیشرفت:

 • GPA عمومی 2.0
 • هیچ رتبه زیر C-
 • حداقل تعداد اعتبارات: 31

* اگر دانش آموزان به ریاضی و یا دوره ی نوشتن (بر اساس نمرات ارزیابی دانشگاه) جای ندهند، ترم اضافی ممکن است لازم باشد. دوره ها نیز تغییر می کنند

UI GSSP 2 semesters - اجزای برنامه

نیمه اول

 • مهارت های یکپارچه سازی یادگیری
 • معرفی کالج نوشتن
 • جبر قبل از محاسبه و هندسه تحلیلی
 • اخلاق
 • معرفی انسان شناسی
 • سمینار مجتمع

نیمه دوم

 • نوشتن کالج
 • هنر جهانی
 • اصول سخنرانی عمومی
 • بررسی محاسبات
 • جغرافیای فیزیکی

UI GSSP 3 semesters - اجزای برنامه

نیمه اول

 • مهارت های یکپارچه سازی یادگیری
 • جبر قبل از محاسبه و هندسه تحلیلی
 • معرفی کالج نوشتن
 • سمینار مجتمع

نیمه دوم

 • نوشتن کالج
 • بررسی محاسبات
 • هنر جهانی
 • اصول سخنرانی عمومی

نیمه سوم

 • مقدمه ای بر انسان شناسی
 • اخلاق
 • جغرافیای فیزیکی
برنامه آموزش در:
انگلیسی
University of Idaho Global Student Success Program

مشاهده 5 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Idaho Global Student Success Program »

آخرین به روز رسانی July 3, 2018
این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
2 - 3 
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date

https://vimeo.com/205626350