Read the Official Description

Inlingua حق بیمه 15 برنامه

برنامه حق بیمه Inlingua است که 15 درس کلاس درس در هر هفته، مناسب برای دانش آموزانی که برنامه کلاسهای زبان انگلیسی خود را حول خواسته در زندگی شخصی خود و برای کسانی که می خواهم زمان برای کشف بسیاری از جاذبه های منطقه DC شهری را داشته است.

هنگامی که در کلاس درس، دانش آموزان خود را بهبود بخشد:

  • واژگان
  • تسلط
  • دقت دستوری در حرف زدن، و درک

هر سطح ارائه شده در inlingua واشنگتن دی سی نیز موجود است در برنامه نیمه فشرده است.

برنامه

صبح

  • زمان: 09:00-11:30 دوشنبه - جمعه

عصر

  • زمان: 14:00-4:30 دوشنبه - جمعه
Program taught in:
انگلیسی

See 5 more programs offered by inlingua® Washington DC »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019