دوره های بیشتر به زبان های خارجی دیگر

زبان آموزش این دورهها عمدتا فرانسوی و آلمانی است. بنابراین دانش آلمانی و فرانسوی باید روانی باشد

ساختار و ساختار

مطالب این دوره

تمرکز:

قانون آلمان، قانون فرانسه، حقوق اروپا و بین المللی دوره "قانون آلمانی-فرانسه" ترکیبی از دوره های مختلف تحصیلی است:

(1) Friedrich-Alexander-Universität ارلانگن-نورنبرگ

  • قانون با امتحان دوره ای (برای دانشجویان ارلانگن)
  • استاد "قانون آلمانی-فرانسه" LL.M.

(2) Université de Rennes 1

  • مجوز en droit - juriste franco allemand
  • Master Droit européen - spécialité juriste franco-allemand (استاد 2)

یادداشت های ویژه

  • گرفتن مدرک آلمانی و فرانسه ("دو درجه")
  • دانشگاه شریک: Université de Rennes I، فرانسه
  • یک پیش شرط برای برنامه تحصیلی، تکمیل مجوز در قانون آلمان و فرانسه است "یا درجه قابل مقایسه، علاوه بر درخواست برای قانون LL.M. فرانسه-آلمان در FAU ارلانگن-نرنبرگ یک درخواست برای دانشگاه رن 1 برای daen استاد "Master Droit européen - spécialité juriste franco-allemand (استاد 2)".
برنامه آموزش در:
  • آلمانی
  • فرانسوی
این دوره واقع در پردیس
Start Date
اکتبر 2019
Duration
2 - 2 
تمام وقت
Price
Free
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
اکتبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

اکتبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date