توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دوره امتیاز شب شامل مدرسه زمین، حداقل 5 ساعت آموزش پرواز در شب (3 ساعت حداقل دو و 5 لمس) است

اگر یک دانش آموز نیاز به ساعات اضافی پرواز داشته باشد هزینه 200.00 یورو در ساعت است. در صورت نیاز هزینه اضافی برای ساعت های اضافی زمین دانشکده وجود ندارد. متوسط ​​زمان برای تکمیل این دوره یک هفته است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 2 برنامه دیگر ارائه شده توسط Cretan Eagle Aviation »

آخرین به روز رسانی June 14, 2018
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
Price
1,000 EUR
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019