البته در رتوش و دستکاری تصویر در تبلیغات، مد متمرکز و کار نویسنده به کنکاش در روش های پیشرفته و منابع خاص به هر منطقه.

طراحی شده برای ارائه به دانش آموزان با تسلط بر تکنیک های پس از تولید و تحریک توانایی های خلاقانه و. با هدف دستیابی به تصاویر بالا تاثیر، در چارچوب ایجاد معاصر است.

تحت تاثیر قرار می جنبه های ضروری از قبیل استفاده از مهارت های آموخته عکس. تعریف مفهومی و زیبایی، که این به هدف تابع داشته باشد. روش خود و کار هر یک از بخش حرفه ای است.

دانش آموز عمیق تر روش چاپ و با طیف گسترده ای از راه حل های photofinishing که امروزه وجود دارند در بازار آشنا شوند.

این تکنولوژی از یک بخش از CGI (تصاویر کامپیوتر تولید) برای یادگیری و تمرین ایجاد تصاویر کامپیوتری. این تکنولوژی اجازه می دهد تا شما را به ادغام اشیاء مجازی در یک محیط عکاسی واقعی، چیزی که هر روز در جهان تبلیغات و خلاقیت هنری.

برای تحقق آن نیاز به یک پایگاه خوب از postproduction با فتوشاپ.

پس از تحقق و بیش از شواهد مربوطه، دانش آموزان به دست آورد ظرفیت و ایمنی را به موفقیت خود عکاسی پس از تولید، و به ارائه خدمات خود را در سایه رنگ زن بازار حرفه ای است.

مشاهده 13 برنامه دیگر ارائه شده توسط GrisArt Escuela Superior de Fotografía »

این دوره واقع در پردیس
Duration
پاره وقت
Price
2,300 EUR
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ