برنامه عالی در مدیریت پروژه

UFV-ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه عالی در مدیریت پروژه

UFV-ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

هدف اصلی ما آموزش نسل جدید حرفه ای ها است و بنابراین به دانش آموزان کمک می کند تا خود را دوباره بسازند و بتوانند تغییرات لازم را برای فردا در شرکت هایی که مدیریت می کنند، رانندگی کنند.

برنامه درسی

  • فرمولاسیون و ارزیابی پروژه ها
  • مدیریت پروژه
  • مدیریت نوآوری و مدیریت استراتژیک
  • آماده سازی CAPM و PMP

اعتبار نامه ها

دانشگاه Francisco de Vitoria

دانشگاه کالیفرنیا در ایروین - فرمت

معادل با 140 اعتبار از MBA اجرایی

الزامات ورود

حرفه ای با حداقل تجربه 3 سال

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • Spanish (Spain)


آخرین به روز رسانی June 13, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
پاره وقت
Locations
اسپانیا - Madrid, Community of Madrid
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
اسپانیا - Madrid, Community of Madrid
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات