توضیحات رسمی را مطالعه کنید

هم در تحقیقات علمی فرهنگی و هم در علوم طراحی، "دانش ساختن" به طور فزاینده ای جالب می شود. بیرونی تفکر در توسعه پویایی آن دیده می شود و ارتباطات تفکر و انجام و همچنین نقش مصنوعات مورد بررسی مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرد. این توسعه با وظایف ساختار کار دانش در سازمان ها مواجه است که به طور فزاینده ای به عنوان یک کار طراحی شناخته می شود.

تفکر طراحی

در این فرآیند، ثابت شده است که یک اندیشه تفکر است که در حال حاضر در حالت "طراحی لینک" است. دو دلیل خوب برای بازنویسی توابع دانش طراحی طراحی وجود دارد: از یک سو، مهم است که دانش را در طراحی دقیق تر تعریف، به طوری که خود درک از رشته از سوی دیگر، کارکرد طراحی برای فرایندهای شناختی اشخاص ثالث باید به منظور پاسخگویی به وظایف خواسته های دانش آیندۀ آینده صورت پذیرد. این وظایف به طور فزاینده انواع سبک های تفکر و کار، روش های طراحی و شناخت، دانش و طراحی را تشخیص می دهند. (تنوع شناختی) طراحی می تواند از این نقطه شروع استفاده شود تا خود را در طراحی فضاهای عملی و ارائه کار دانش (فضاهای فعال) تغییر دهد. این طراحی یکپارچه دانش، رسانه و فضا به عنوان طراحی شناختی است که نوآوری عمیق (نوآوری رادیکال). اصطلاح "طراحی دانش" (Bolz 1993)، که به زودی در راستای ظهور رسانه های دیجیتال تهیه شد، به روز می شود و روشن می شود.

خانه سازی شناختی - طراحی، کامپیوتر و شناخت

روش های طراحی دانش شامل تفکر مدل خاص طراحی است که به سایبرنتیک، تئوری سیستم ها و علوم شناختی متصل است. هدف از چنین طراحی خانه های شناختی است که شامل فرآیندهای اجتماعی، نمایشگاه های رسانه ای، سیستم های فنی و فضاهای فیزیکی است.

این به بحث بین المللی در مورد طراحی، کامپیوتر و شناخت (Winograd، Mitchell، Gero) متصل است. با این حال، نسخه آلمانی طراحی دانش قدرت خاص خود را از طریق اتصال به علوم رسانه محلی، به خصوص در تظاهرات آنها به عنوان فن آوری فرهنگی (Siegert) به دست آورد.

اهمیت نگرانی

یکی دیگر از موضوع تحقیق، "سوال از چیزی" (هایدگر) است، به ویژه از نظر نظریه شبکه بازیگر (Latour). این براساس زنجیره ای از عملگرهای هیبریدی است و سوالاتی درمورد سیاست "چیزی" می پرسد. طراحان به عنوان متخصص در موضوعات و تعاملات کمی در این گفتگوها شرکت کرده اند، اما می توانند سهم قابل توجهی در طراحی آینده "مسائل نگران کننده" (Latour) داشته باشند.

برنامه آموزش در:
آلمانی

مشاهده 6 برنامه دیگر ارائه شده توسط exMedia »

آخرین به روز رسانی June 14, 2018
این دوره Campus based
Start Date
اکتبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
اکتبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

اکتبر 2019