Keystone logo
اوکراین

بهترین دانشگاه ها برای دوره آکادمیک برنامه ها که در اوکراین 2024

تعداد مؤسسات: 1
    • Kyiv, اوکراین

    موسسه بین المللی تجارت (مرکز بین المللی خصوصی سازی ، سرمایه گذاری و مدیریت ، ICPIM) مطابق با مصوبه هیئت وزیران اوکراین به عنوان یک م trainingسسه آموزشی و انتفاعی غیرانتفاعی ، مستقل توسط دفتر مدیریت دولتی آکادمی اوکراین رئیس جمهور و مرکز بنیاد دانشگاه اروپا.