Keystone logo

بهترین دانشگاه ها برای دوره آکادمیک برنامه ها که در سنت کیتس و نویس 2023

تعداد مؤسسات: 2
    • Basseterre

    ما یک مؤسسه آموزشی پزشکی جهانی هستیم که به روزترین و مؤثرترین روش‌های آموزشی را به همراه یک برنامه پزشکی بالینی یکپارچه «دست روی» ترکیب می‌کنیم که در سراسر برنامه درسی پیش بالینی ما را شامل می‌شود.

    • Basseterre

    دانشکده پزشکی Universal Caribbean University (UCUSOM) در سنت کیتس قول می‌دهد که تجربه یادگیری را به دانشجویان خود ارائه دهد که در هیچ جای کارائیب بی‌نظیر است و از نوآوری‌های جدید و ابزارهای یادگیری با فناوری پیشرفته برای آموزش و آموزش متخصصان پزشکی آینده استفاده کند.