Keystone logo
لیختن اشتاین

بهترین دانشگاه ها برای دوره آکادمیک برنامه ها که در لیختن اشتاین 2023

تعداد مؤسسات: 1
    • Triesen, لیختن اشتاین

    UFL یک بنیاد غیر انتفاعی است (ماده 552f قانون اشخاص و شرکت های لیختن اشتاین) و دفتر مرکزی آن در شهرداری تریسن است. Private University in the Principality of Liechtenstein (UFL) خود را به عنوان یک مؤسسه آموزشی دانشگاه مدرن می بیند و وظیفه خود را در آموزش و تحقیق مستقل می داند. با داشتن برنامه های معتبر دکتری نیمه وقت معتبر خود در علوم پزشکی و حقوق ، در منطقه بی نظیر است. UFL به مفهوم یادگیری مادام العمر متعهد است و دوره های خود را منحصراً به صورت پاره وقت برگزار می کند.