Keystone logo
بیابید

گواهی را مشخص کنید

رشته دلخواه شما چیست؟
مکان تحصیلی مورد نظر شما کجاست؟

یک برنامه گواهی به دانش آموزان یک مجموعه مهارت خاص می آموزد یا دانش آموزان را برای موفقیت در امتحان صلاحیت آماده می کند. برنامه های آکادمیک برای دریافت گواهینامه معمولاً تا یک سال طول می کشد. برخی از دانش آموزان برای نشان دادن درک موضوعی به منظور پیشرفت در حرفه خود به گواهی نیاز دارند. یک گواهی تایید می کند که دانش آموز در یک زمینه آموزش تخصصی دیده است.

محبوب ترین زمینه ها

برنامه های جدید اضافه شده