Keystone logo
© Eva Dang
Accrington & Rossendale College

Accrington & Rossendale College

Accrington & Rossendale College

مقدمه

کالج آکرینگتون و روسندیل یک مکان فوق العاده برای تحصیل است و ما در ارائه دوره های حرفه ای با کیفیت بالا و آموزش فنی ، کارآموزی و آموزش عالی به جوامعی که خدمت می کنیم ، دارای افتخار تاریخی هستیم. ما در ارائه بستری به افراد برای پیشرفت در فرصت های شغلی خارق العاده با چشم اندازهای شغلی پاداش ، بسیار عالی هستیم.

در طی 18 ماه ادغام با نلسون و کالن کالن در نوامبر 2018 ، مزایای مشترک پیوستن نیروها با یک گروه کالج برجسته در حال ظهور است. کالج آکرینگتون و روسندیل پیش از این در یک بازدید نظارتی توسط Ofsted در اکتبر 2019 - یک شرط ادغام - به پیشرفت قابل توجهی در سه زمینه اصلی بازرسی رسیده اند و تحول 4 میلیون پوندی دانشگاه کالج وارد مرحله نهایی خود است.

مکان ها

  • Accrington

    Sandy Lane, BB5 2AR, Accrington

    سوالات