Keystone logo
American Advanced Institute Of Technology

American Advanced Institute Of Technology

American Advanced Institute Of Technology

مقدمه

دانشکده زبان American Advanced Institute Of Technology (AAIT) که در سال 2006 تاسیس شد ، به دانشجویان ، دانش پژوهان و متخصصان بین المللی آموزش زبان انگلیسی ، جهت گیری فرهنگی و آموزش قبل از دانشگاه را به صورت فشرده ارائه می دهد. AAIT توسط کمیسیون اعتباربخشی برنامه زبان انگلیسی برای دوره دسامبر 2018 تا دسامبر 2028 معتبر شناخته شده است و موافقت می کند استانداردهای CEA را برای برنامه ها و مسسات زبان انگلیسی حفظ کند. CEA توسط وزیر آموزش و پرورش ایالات متحده به عنوان آژانس تأیید اعتبار ملی برای برنامه ها و موسسات زبان انگلیسی در ایالات متحده شناخته شده است

مکان ها

مکان ها
  • East Pennsylvania Boulevard,106, 19053, Feasterville-Trevose

برنامه ها

سوالات