Keystone logo
© Eva Dang
Barnsley College

Barnsley College

Barnsley College

مقدمه

دانش آموزان ما در قلب هر کاری که ما انجام می دهیم قرار دارند. پرسنل برجسته و پرشور ما همیشه در تلاش برای تعالی هستند و این فرهنگ مثبت تأثیر واقعی در آرزوهای دانشجویان ما دارد.

ما همه کارمندان و دانشجویان خود را به رویای بزرگ تشویق می کنیم و با افتخار می گوییم که تحصیل در Barnsley College به الهام بخشیدن به زبان آموزان کمک می کند و زندگی آنها را متحول می کند. چشم انداز ، هدف ، ارزش ها و اولویت های استراتژیک ما به هدایت دانشگاه کمک می کند و اطمینان حاصل می کند که تمرکز ما کمک به دانشجویان ما برای رسیدن به بهترین چیزها است.

مکان ها

مکان ها
  • Barnsley

    Church Street, S70 2AX, Barnsley

    سوالات