Keystone logo
BridgeValley Community & Technical College

BridgeValley Community & Technical College

BridgeValley Community & Technical College

مقدمه

BridgeValley نیازهای آموزش عالی ، توسعه نیروی کار و آموزش نیازهای صنایع مختلف از مراقبت های بهداشتی تا تولید را برآورده می کند. BridgeValley Community و College College موفقیت دانش آموزان را تقویت می کند ، یک نیروی کار ماهر آماده می کند و رهبران فردا را با دسترسی به آموزش با کیفیت ایجاد می کند.

BridgeValley Community و College College دانشکده فرصتی برای یک جمعیت متنوع یادگیرنده خواهد بود که با ارائه فناوری پیشرفته ، ایده های نوآورانه و خدمات فعال به دانشجویان و جوامع ما.مکان ها

مکان ها
  • South Charleston

    Science Park Drive,1200, 25303, South Charleston

    برنامه ها

    سوالات