Keystone logo
Governance Institute Of Australia

Governance Institute Of Australia

Governance Institute Of Australia

مقدمه

Governance Institute Of Australia یکی از قدیمی ترین انجمن های صنعت استرالیا است که 110 سال پیش تاسیس شد. Governance Institute Of Australia به عنوان صدای مستقل استرالیا در زمینه حاکمیت ، یک شرکت فعال در روند اصلاحات است. ما با دولت و گروه های بخش عمومی همکاری می کنیم تا در زمینه اصلاحات قانونی و نظارتی پیشنهادی تخصص خود را فراهم کنیم و به بحث ملی پیرامون حکمرانی خوب کمک کنیم.

یکی از مهمترین وظایف حمایت ما بهبود شیوه های حکمرانی در سطح کشور است و این شامل بهبود استاندارد گزارشگری حکمرانی توسط روزنامه نگاران استرالیا است. ما برای کمک به هدایت بحث در مورد بهترین روشهای حاکمیت شرکتی ، در تحلیل و تفسیر خود درمورد مسائل صنعت شرکت می کنیم.

مکان ها

مکان ها
  • Sydney

    Hunter Street,5, 2000, Sydney

    سوالات