Keystone logo
Chattanooga State Community College

Chattanooga State Community College

Chattanooga State Community College

مقدمه

Chattanooga State Community College یک Chattanooga State Community College جامع جامع معتبر منطقه ای در The College System of Tennessee ، تحت مدیریت هیئت مدیره تنسی است. با ارائه برنامه در چندین سایت در Chattanooga / Hamilton County ، Dayton و Kimball منجر به دریافت مدرک AA ، AS و AAS برای فارغ التحصیلی یا انتقال و گواهینامه های فنی و جاسازی شده ، ChattState دارای بزرگترین برنامه های مهندسی ، علوم بهداشتی و فناوری های کاربردی در سیستم ایالتی ، و همچنین تنها کالج فنی کاملاً تعبیه شده در دانشگاه کالج جامعه تنسی است.

مکان ها

مکان ها
  • Amnicola Highway,4501, 37406, Chattanooga

سوالات