Keystone logo
Corporación universitaria UNITEC

Corporación universitaria UNITEC

Corporación universitaria UNITEC

مقدمه

از آنجا که یونیتک تاریخ بزرگی را در سال 1977 بنا نهاده است ، در اینجا ما به شما می گوییم که طی این سالها چگونه پیشرفت کرده ایم:

در آغاز سال 1977 ، گروهی از متخصصان به رهبری بنیانگذار م Instسسه ، دکتر Diógenes Parra Walteros ، کار ساخت یک پروژه عملی را آغاز کردند و منجر به افتتاح م anسسه ای شد که برنامه های دانشگاهی ابتکاری را ارائه می داد.

یونیتک مطالعه خود را در تاریخ 29 سپتامبر 1977 نزد وزارت آموزش ملی در بخش آموزش متوسطه حرفه ای ثبت می کند و کلیه داده ها و اسناد مربوط به صدور پروانه شروع کار را مطابق ماده 12 فرمان 2499 ارائه می دهد. 1973 ، فعلی تا به امروز.

مکان ها

مکان ها
  • Bogotá

    Cl. 76 ##N° 12-58, Bogotá, Colombia, , Bogotá

    سوالات