Keystone logo
© Eva Dang
Dundee And Angus College

Dundee And Angus College

Dundee And Angus College

مقدمه

در Dundee And Angus College ، ما از تفکر سنتی دور شده ایم و تمرکز بیشتری بر شغل و نه دوره ها داریم. ما می خواهیم مردم منطقه داندی و آنگوس ، بدون توجه به اینکه در چه مرحله ای هستند ، بهتر آگاهی داشته و برای گزینه های شغلی در دسترس خود آماده باشند.

ابتکار Future Talent ما مجموعه ای از محصولات ، خدمات و فعالیت هایی است که توانایی استخدام و مهارت های سازمانی همه زبان آموزان را پشتیبانی می کند. این مشاغل را قادر می سازد تا نیروی کار آینده خود را جذب ، حفظ و رشد دهند.

مکان ها

  • Dundee

    Gardyne Road, DD5 1NY, Dundee

    سوالات