Keystone logo
Fanshawe College گواهی فارغ التحصیلی در جلوه های بصری و ویرایش برای رسانه های معاصر

گواهی فارغ التحصیلی in

گواهی فارغ التحصیلی در جلوه های بصری و ویرایش برای رسانه های معاصر Fanshawe College

Fanshawe College

مقدمه

پذیرش ها

برنامه درسی

نتیجه برنامه

فرصت های شغلی

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات