Keystone logo
Fresno City College

Fresno City College

Fresno City College

مقدمه

به Fresno City College خوش آمدید. این دانشکده در سال 1910 تأسیس شد و دارای تاریخ غنی و متنوعی است. ما از شما استقبال می کنیم تا در محوطه دانشگاه گشت بزنید و از بناهای تاریخی ، چشمه ها و چشم انداز بالغ دیدن کنید.

Fresno City College یک جامعه یادگیری جامع است که با توجه به نیازهای یادگیری مادام العمر از جمعیت متنوع ما ، برنامه های آموزشی نوآورانه ارائه می دهد. دانشکده خدمات گسترده ای را برای کمک به دانشجویان ما در دستیابی به اهداف آموزشی خود ارائه می دهد.

ما متعهد به همکاری مشترک با جامعه خود برای افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه هستیم.

مکان ها

مکان ها
  • Fresno

    1101 East University Ave Fresno, CA 93741, , Fresno

    سوالات