Keystone logo

Gemological Institute Of America

A logo

مقدمه

GIA ( Gemological Institute Of America ) یک سازمان غیرانتفاعی عمومی و منافع عمومی است که تحقیقاتی را انجام می دهد و خدمات آموزشی و آزمایشگاهی را برای کمک به محافظت از مردم با ارائه اطلاعات بی طرفانه در مورد جواهرات و جواهرات ارائه می دهد.

GIA در سال 1931 تاسیس شد و مهمترین مرجع جهانی در زمینه الماس ، سنگهای رنگی و مروارید است. GIA منبع اصلی دانش ، استانداردها و آموزش سنگهای قیمتی و جواهرات است.

مکان ها

  • Armada Drive,5345, 92008, Carlsbad

سوالات