Keystone logo
International Career Institute

International Career Institute

International Career Institute

مقدمه

موسسه حرفه ای بین المللی (ICI) یک رهبر در آموزش از راه دور با برخی از دروس متنوع ترین برای دانش آموزان است. این بخشی از یک شبکه از کالج وابسته در سال 1978 تاسیس که با هم ده ها هزار نفر از دانش آموزان آموزش سالانه در سراسر جهان است.

دانش آموزان ICI مهارت های است که چشم انداز اشتغال خود را تغییر دهید و افزایش ارزش خود را به کارفرمایان داده می شود. موسسه گوش به کارفرمایان، از طریق لینک قوی خود را به صنعت.

آموزگار ما حرفه ای که معلمان تمام وقت بلکه پزشکان که به طور فعال در این زمینه خود را از تخصص کار نمی کند. ICI در حال حاضر ارائه می دهد بیش از 50 حرفه ای هیجان انگیز و سبک زندگی دوره به طیف گسترده ای از فراگیران بزرگسال بدون در نظر گرفتن تمرکز از محل و یا تجربه قبلی و آموزش و پرورش.

ICI در سطح بین المللی شناخته شده است. این مؤسسه:

  • ایستاده رسمی تاسیس با دولت، صنعت و تضمین کیفیت نهادهای مختلف،
  • توسط حرفه ای در سراسر جهان حمایت شده است،
  • دوره های آموزشی با همکاری سازمان های آموزش و پرورش دولت و نمایندگان صنعت توسعه یافته،
  • اشتغال دانش آموختگان در سراسر طیف گسترده ای از صنایع به دست آمده اند و تاسیس کسب و کار موفق،
  • 32 درصد از دانش آموزان ICI در واقع کارکنان از شرکت ها و ادارات دولتی می باشد. هزینه های دوره اند یا تا حدی یا به طور کامل تامین شده توسط کارفرمایان بوده است.

مکان ها

  • 27 Old Gloucester St , WC1N 3AX, London

سوالات