Keystone logo
International Sustainable Development Studies Institute

International Sustainable Development Studies Institute

International Sustainable Development Studies Institute

مقدمه

International Sustainable Development Studies Institute ( ISDSI ) یک موسسه آموزشی است که به آموزش در مورد پایداری اختصاص داده شده است. برنامه های تحصیل ما در خارج از کشور از طریق همکاری نزدیک با جوامع محلی ، دانشجویان آمریکایی را در مورد موضوعات اصلی پایداری آموزش می دهد.

برنامه شاخص ISDSI ترم مطالعات توسعه پایدار ما است. ما همچنین با دانشگاه ها در برنامه های ترم سفارشی و اساتید در زمینه تجربه کوتاه مدت تحصیل در خارج از کشور در تایلند همکاری می کنیم. همچنین ، ما در دانشگاه پایدار خود برای کارگاه ها ، کنفرانس ها و برنامه های آموزشی میزبان اساتید ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دیگران هستیم.

مکان ها

مکان ها
  • Chiang Mai

    47 Chotana Road, Chang Puak Muang, Chiang Mai, 50300 THAILAND, 50300, Chiang Mai

    سوالات