Keystone logo
King’s College London

King’s College London

King’s College London

مقدمه

کالج کینگ لندن یک دانشگاه تحقیقاتی به رهبری در قلب لندن است. پادشاه دارای بیش از 28،000 دانشجو از 140 کشور و در حال حاضر در فاز دوم 1 میلیارد £ برنامه توسعه مجدد که تبدیل املاک و آن است.

پادشاه تا به شهرت برجسته برای ارائه آموزش های در سطح جهانی است که شهرت به خصوص برجسته در قانون و. در سال 2014، دیکسون پون دانشکده حقوق دانشکده حقوق UK بالا رتبه برای تحقیقات برجسته جهان در این مقام تحقیقات تعالی چارچوب سال 2014 بود. پادشاه نیز 20 در جهان در بار آموزش عالی بین المللی دانشگاه 2016 رتبه بندی قرار داده شده است.

مرکز حقوق اروپا، دیکسون پون دانشکده حقوق، کالج کینگ لندن یکی از مراکز پیشرو در جهان از قانون اروپا است. این مرکز دارای یک سنت خوب از آموزش و پژوهش در همه زمینه ها از قانون اتحادیه اروپا است. مرکز شهرت تعالی برای برنامه مشخص خود وقایع عمومی و برای آموزش و پرورش کارشناسی ارشد آن است.

مکان ها

  • Informa Professional Academy 2nd Floor, KNect House 30-32 Mortimer Street, W1W 7RE, London

سوالات