Keystone logo
Leadership exCHANGE

Leadership exCHANGE

Leadership exCHANGE

مقدمه

قبل از اینکه «تأثیر اجتماعی» یک عبارت رایج باشد، ما ایده ایجاد برنامه‌نویسی با محوریت «تأثیر» را مدل‌سازی می‌کردیم - ایجاد برنامه‌هایی که ساختار اجتماعی جامعه و رفاه افراد را تسریع می‌کنند. Leadership exCHANGE یک سازمان آموزشی است که به جوانان اختصاص داده شده است با مهارت ها و فرصت هایی که آنها برای تبدیل شدن به شهروندانی فعال و مسئولیت پذیر در این جامعه جهانی نیاز دارند. برنامه ها در طول سال در پراگ و رالی، کارولینای شمالی اجرا می شوند.

مکان ها

  • Raleigh

    310 S Harrington St, Raleigh, NC 27603, United States, 27603, Raleigh

  • Prague

    Prague, جمهوری چک

    سوالات