Keystone logo
© Eva Dang
Manchester College Of IT & Business

Manchester College Of IT & Business

Manchester College Of IT & Business

مقدمه

سفر ما به سمت شگفت انگیز تقریباً 200 سال پیش آغاز شد ، در حالی که تاریخ ما به ابتدای آموزش مدرسه یکشنبه و بنیانگذاری مدرسه یکشنبه سنت جان در منچستر برمی گردد.

از آن زمان ما متفکران و مبتکران ترقی خواه در آموزش و پرورش بوده ایم. تا سال 1921 ، خیابان بایرون یکی از اولین مدارس ادامه تحصیل در انگلستان بود که در محل مدرسه قدیمی در پاریس سنت جان اقامت گرفت. تا دهه 1950 ، ما در آموزش فنی پیشگام بودیم ، با صدها کارمند جوان و کارمندان اداره های پست که برای اولین بار در کالج فنی سنت جان و اوپنشاو حضور داشتند.

مکان ها

  • Manchester

    Manchester, بریتانیا

    سوالات