Keystone logo
Middlesex Community College

Middlesex Community College

Middlesex Community College

مقدمه

ما در MCC بر موفقیت شما متمرکز هستیم. به ویژه در این اوقات نامشخص ، اعضای هیئت علمی و کارمندان MCC متعهد شده اند که به هر دانشجو پشتیبانی لازم را برای کشف و دنبال کردن مسیر خود برای آینده بهتر ارائه دهند.

مطمئن نیستید که می خواهید چه چیزی بخوانید؟ بسیاری از برنامه های گواهینامه و مدرک کاردانی MCC موجود را کشف کنید یا بسیاری از فرصت های آموزش غیر اعتباری و توسعه حرفه ای کالج را کشف کنید.

MCC با استفاده از Pathways و منابعی گزینه های متنوعی را برای دانش آموزان در هر سنی و مرحله از زندگی خود دارد که دانش آموزان را به سمت موفقیت هدایت می کند. خواه ثبت نام در یک مدرک تحصیلی یا برنامه گواهینامه یا شرکت در چند کلاس ، برای شروع سفر علمی خود به MCC مراجعه کنید.

مکان ها

مکان ها
  • Springs Road,591, 01730, Bedford

سوالات