Keystone logo
Olivet College

Olivet College

Olivet College

مقدمه

از ثبت نام تا فارغ التحصیلی ، Olivet College به موفقیت شخصی ، تحصیلی و شغلی شما متعهد است. چگونه این اتفاق بیفتد؟ اساتید و کارکنان بسیار واجد شرایط ما متعهد هستند که در طول فرایند یادگیری با شما دانشجویان ما درگیر شوند. در حالی که یادگیری هایی که در کلاس اتفاق می افتد بسیار قدرتمند و مهم است ، شما همچنین به عنوان یک فرد در حالی که زندگی می کنید ، بازی می کنید و با اعضای هیئت علمی خود و هم سالان خارج از کلاس تعامل دارید رشد می کنید. در واقع ، ما اغلب با دانشجویان ارتباطاتی برقرار می کنیم که بسیار فراتر از فارغ التحصیلی است.

مکان ها

  • Olivet

    South Main Street,320, 49076, Olivet

    سوالات