Keystone logo
Pellissippi State Community College

Pellissippi State Community College

Pellissippi State Community College

مقدمه

Pellissippi State Community College در سال 1974 به عنوان م Instituteسسه فنی دولتی در ناکسویل تاسیس شد. در سالهای پس از تاسیس ، نام این دانشکده دو بار تغییر کرده است: در سال 1988 ، به کالج جامعه فنی دولتی پلیسیپی و در سال 2009 ، به Pellissippi State Community College .

هنگامی که کالج برای اولین بار درهای خود را باز کرد ، دارای 45 دانشجو بود که در حال تحصیل در سه دوره کارشناسی ارشد بودند ، همه در فن آوری مهندسی ، تحت تعلیم ده نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان. در طی سالهای گذشته ، ایالت پلیسیپی رشد مداومی را تجربه کرده است - از 45 دانشجوی اول در 1974 به تقریبا 11000 دانشجو ، بدون احتساب اعتبار ، در پاییز 2013.

مکان ها

  • Knoxville

    Hardin Valley Road,10915, 37932, Knoxville

    سوالات