Keystone logo
Porterville College

Porterville College

Porterville College

مقدمه

Porterville College با تمرکز بر دانش آموزان ، آموزش با کیفیت جوامع محلی و متنوع را ارائه می دهد که باعث ایجاد کنجکاوی فکری ، رشد شخصی و یادگیری مادام العمر در حالی که دانش آموزان را برای موفقیت شغلی و تحصیلی آماده می کند ، می باشد.

Porterville College شمالی ترین کالج در منطقه کالج Community Kern است که حدود 24000 مایل مربع در کل یا بخشهای Kern ، Tulare ، Inyo و San Bernardino خدمات ارائه می دهد. کالج های دیگر این منطقه کالج Bakersfield در Bakersfield و Cerro Coso Community College در Ridgecrest هستند.

مکان ها

مکان ها
  • East College Avenue,100, 93257, Porterville

سوالات