Keystone logo

Saint Vincent College

A logo

مقدمه

در محوطه دانشگاه 200 هکتاری Saint Vincent College ، افرادی را پیدا خواهید کرد که به شما الهام می دهند و فرصت هایی که شما را دعوت می کنند.

Saint Vincent College با بیش از 1500 دانشجو ، توجه شخصی و ابزارهای آموزشی را برای ادغام استعدادهای فکری شما با اهداف حرفه ای ارائه می دهد. زندگی دانشجویی در Saint Vincent College با برنامه ها ، فعالیت ها و فرصت های منحصر به فرد غنی می شود که در مجموع سفر آموزشی کسانی را که در اینجا زندگی می کنند و می آموزند شکل می دهد.

مکان ها

  • Fraser Purchase Road,300, 15650, Latrobe

سوالات