Keystone logo
© Eva Dang
South Gloucestershire And Stroud College

South Gloucestershire And Stroud College

South Gloucestershire And Stroud College

مقدمه

ما زندگی مردم را به طور مثبت تغییر می دهیم و به رفاه اجتماعی و اقتصادی جوامع خود ارزش می بخشیم. ما این کار را با ارائه آموزش و آموزش با کیفیت بالا ، ابتکاری ، در دسترس در فرهنگ دوستانه احترام و پشتیبانی متقابل انجام می دهیم.

کالج South Gloucestershire and Stroud (SGS) یک دانشکده بزرگ آموزش عمومی است که دارای پردیس هایی در South Gloucestershire و Gloucestershire ، در حاشیه جنوبی Cotswolds و مراکز ماهواره ای در آکادمی Royal West of England و باغ وحش Bristol در مرکز و شمال بریستول است. .

مکان ها

  • Stroud

    Stratford Road, GL5 4AH, Stroud

    برنامه ها

    سوالات