Keystone logo
University of California, Irvine - Division of Continuing Education برنامه صدور گواهینامه: عملیات تجاری و مدیریت بین المللی

گواهی in

برنامه صدور گواهینامه: عملیات تجاری و مدیریت بین المللی University of California, Irvine - Division of Continuing Education

University of California, Irvine - Division of Continuing Education

مقدمه

برنامه درسی

دانش آموزان ایده آل

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات