Keystone logo
University of Pisa Summer - Winter Schools & Foundation Course مدرسه تابستانی تور بزرگ جدید در توسکانی. گردشگری بین میراث، دانش و رسانه های دیجیتال

دوره تابستانی in

مدرسه تابستانی تور بزرگ جدید در توسکانی. گردشگری بین میراث، دانش و رسانه های دیجیتال University of Pisa Summer - Winter Schools & Foundation Course

University of Pisa Summer - Winter Schools & Foundation Course

مقدمه

پذیرش ها

شهریه برنامه

درباره مدرسه

سوالات