Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 89 Undergraduate Pathways برنامه ها 2023/2024

89 Undergraduate Pathway برنامه ها 2023/2024

بررسی اجمالی

بسیاری از برنامه های درجه به دانش آموزان نیاز دارند که در خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن مهارت داشته باشند. کسانی که این مهارت ها را ندارند، می توانند برنامه ریزی دوره های کارشناسی را در آن جا کسب کنند که در آن مهارت تسلط بر زبان انگلیسی را بدست آورند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

 • Undergraduate Pathway
رشته های تحصیلی
 • آرایشگری
 • آموزش
 • بهداشت و درمان
 • خودبهسازی
 • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی
 • زبان های خارجی
 • ساخت و ساز
 • علوم اجتماعی
 • علوم زیستی
 • علوم طبیعی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه